La proximitat a la cultura asiàtica converteix la meva obra en quelcom híbrid.

En una temptativa constant d’unir les parts, la pràctica artística em relaciona, no només amb mi mateixa, sinó amb tot allò que m’envolta. Diria que el meu treball té tant d’interior com d’exterior.

Començant sempre des de la profunditat del meu ésser per arribar a la consciència de l’altre. L’energia del traç conté el resultat d’aquesta unió. Cada obra és un alliberament d’energia per l'altre i amb l'altre. Així doncs, cada peça em trascendeix i mostra quelcom mes gran que jo mateixa.

El ritual de creació és un mètode artístic performàtic, moltes vegades públic, de manera que el moviment del traç es torna infinit i present en el moment.

Totes les obres que faig tenen la pretensió de viure en el dinamisme i l’energia que donen moviment al lloc on són.

_____________________________________

La proximidad a la cultura asiática convierte mi obra en algo híbrido.

En una tentativa constante de unir las partes, la práctica artística me relaciona, no sólo conmigo
misma, sino con todo lo que me rodea. Diría que mi trabajo tiene tanto de interior como de
exterior.

Comenzando siempre desde la profundidad de mi ser para llegar a la consciencia del
otro. La energía del trazo contiene el resultado de esa unión.

Cada obra que hago es una liberación de energía para y con los demás. Así pues, cada pieza me trasciende mostrando algo mayor que yo.

El ritual de creación es un método artístico performático, muchas veces público, de forma que el
movimiento del trazo se vuelve infinito y presente en el momento.

Todas las obras que hago tienen la pretensión de vivir en el dinamismo y la energía que dan movimiento al lugar que habitan.

_______________________________________

 

I describe my path as a process of self-awareness which I've been developing for the last 27 years.


I believe that artistic practice means to be in touch with oneself as well as all that surrounds us.


In a constant tentative to join worldwide diverse synergies,  I could say in my work the outside is as present as the inside.

 

I do always begin from deep inside to reach the others' consciousness.

 

The stroke's energy expresses the result of this union. So, every artwork embodies something bigger than me.

The ritual of creation is an artistic and performative method, many times it is a public event.

 

My aim is to experience the infinite stroke.

My artworks interact with the surrounding and I like, sometimes, to present them framesless.